MANİSA TARİHİ

Eski adı Sipylos (Sipil) olan Manisa dağının kuzey eteğinde Gediz nehrinin geçtiği ovanın kenarında denizden 50-70 m. yükseklikte yer alır.
Anadolunun iç kesimlerini Ege denizi kıyılarına bağlayan yol üzerinde önemli bir yerleşim yeridir. Tarih boyunca bu özelliğini koruyan şehir, Osmanlı döneminde XVI. yüzyıl sonlarına kadar hanedan mensubu şehzadelerin idari tecrübe kazanmak üzere bulundukları siyasi merkez olarak dikkati çekmiştir. Manisa adının nereden geldiği hususu tartışmalıdır. Genel olarak adını bu bölgeye yerleşen Magnetler'den aldığı, bunlardan dolayı Magnesia dendiği kabul edilir. Antik kaynaklarda Büyük Menderes nehri civarında Maandros (Menderes) Magnesi'sından ayırt edebilmek için buraya buraya Magnesia ad Sipylum (Sipil Manisası) denmiştir. Magnesia zamanala Türk hakimiyeti sırasında Mağnisiye, Mağnisa, Manisa şekline dönüşmüştür.

Tarih

Eskiçağ'larda Batı Anadolu'nun Lydia / Lidya dneilen kesiminde yer alan şehrin ne zaman ve nasıl kurulduğu bilinmemektedir. Bugünkü şehri 7 km. kadar doğusunda bulunan harabelerin (Tantalis) ilk iskan mahalli olduğu ve milattan önce XII. yüzyıl başlarından itibaren Anadolu'ya gelen kavimlerce tahrip edilen bu şehrin yerine Frgler'in Spiylos adlı bir yerleşim yeri kurdukları, milattan önce VII. yüzyılda bu civarda ortaya çıkan ve Magnesia denilen şehrin bunların yerini aldığı belirtilir....Feridun Emecen, "Manisa" , D.İ.A. , İstanbul 2003 C. 27 S. 577 - 583

İLETİŞİM

 Adres   : Şehitler Mah. Mehmetçik Cad. No: 2/3                   
 Ferhat Berber   
 Telefon: 0236 201 3424
 GSM:  0505 705 9784
 E-Posta: ferhat_berber@yahoo.com

 Cengiz   Gürbıyık 
 Telefon: 0236 201 35 56
 GSM: 0555 457 30 50
 E- posta : cengizgurbiyik@gmail.com

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik